HomePTC Details

PTC Details

Name, address & telephone no. of the office bearers of PTC.

SL. NO

NAME OF THE PTC MEMBERS

BLOCK

PHON NOS.

1

Mr. Kshirod Kumar Padhi

Balipatna

9938137529

2

Shri Gourang Maharana

 Balipatna

9238921387

3

Mrs.Jajnaseni Mallick

Bhubaneswar

8895175511

4

Mr. Kusha Nayak

Bhubaneswar

9438058622

5

Shri Subash Ch. Maharana

Khurda

9853527177

6

Shri Ghanashyam Panda

Khurda

9777687794

7

Mrs. Mamata Sahoo

 Begunia

9937126868

8

Mr.Prafulla Ku. Behera

Khurda

9658439323

9

Shri. Subash Ch. Das

Khurda

9853277731

10

Mrs. Kalpalata Nanda

Banapur

9238908808

11

Shri Basant kumar Pradhan

 Tileibani

8763064040

12

Mr. Sarat Kumar Sahu

 Reamal

9178641631

13

Shri Parikhita Majhi

Khurda

9437756505

14

Mrs. Sipra Mishra

Bolgarh

8763055109

15

Mr. Trinath Behera

 Begunia

9938016464

16

Mrs. Sulochana Ghadei

Khurda

7381825529

17

Mr. Ashok Kumar Pradhan

Chillika 

9777156647

18

Mr. Hemanta Kumar Mishra

Jatni

7873824695

19

Mrs. Dula Hembram

Jatni

7594357204

PTC Details